Zasuwy klinowe

Zasuwa do wody wykorzystywana jest w wielu dziedzinach przemysłu, ale także w budownictwie mieszkaniowym. Ze względu na właściwości, fachowcy z powodzeniem od lat montują zsuwy klinowe w instalacjach wodociągowych, ściekowych, gazowych, rafineryjnych, ciepłowniczych, energetycznych, chemicznych itp.

Zasuwy do wody skonstruowane są z myślą o działaniu w wodzie, ściekach i innych nieagresywnych płynach o zawartości ciał stałych do 10%, a także w instalacjach wodociągowych, wody pitnej, ścieków oraz innych płynów obojętnych chemicznie o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa i w zakresie temperatur nieprzekraczających +120 stopni celcjusza. To właśnie temperatura jest podstawowym parametrem każdej zasuwy klinowej, na który przede wszystkim należy zwrócić uwagę. Informacje o maksymalnej i minimalnej temperaturze zasuwy do wody oraz informacje o ciśnieniu, w jakim może pracować dane urządzenie, muszą pokrywać się wymogami środowiska, w którym będzie pracować armatura.

Zasuwa do wody - działanie

Zasuwy klinowe mogą mieć trójstopniowe systemy uszczelniające takie, jak pierścień z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. Budowa i działanie różnią zasuwy do wody, chociażby miękkouszczelnione mają gładki przelot pozwalający na swobodny przepływ zanieczyszczeń przez zasuwę. Zamykana zasuwa do wody otoczy gumową powierzchnią zanieczyszczenie, a po otwarciu guma wróci do poprzedniego kształtu. Natomiast zasuwy klinowe pierścieniowe z uszczelnieniem metalowym w postaci pierścieni wprasowanych w klin i gniazdo korpusu zamykają zasuwę klinem.

Zasuwy klinowe - zastosowanie


Zasuwa do wody zapewnia swobodny przepływ płynów nieprzekraczających 5% części stałych lub do 35% luźnych osadów kanalizacyjnych. Budowa zasuwy klinowej umożliwia zabudowę pod ziemią i na powierzchni. Natomiast uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego zasuwy do wody umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez nas jest gotowa do montażu.

GTM on-line shop
Armatura Przemysłowa